Общи условия за ползване - Деста БГ
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,theme-bridge,bridge-core-3.1.3,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive
 

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на интернет магазин www.dimovisin.bg

 1. Определения

САЙТ – Домейн destabg.com и неговите поддомейни.

СЪДЪРЖАНИЕТО има следното определение:

 • цялата информация на САЙТА, която може да бъде посетена, гледана или така достъпна чрез използването на цифрово оборудване;
 • съдържанието на всяко електронно съобщение, изпратено на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или на КЛИЕНТИТЕ от Димов и син ЕООД по електронен път и/или всяко друго налично средство за комуникация;
 • всяка информация, съобщена, чрез всички средства, от служител или сътрудник на Димов и син ЕООД на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на КЛИЕНТА, съгласно контактната информация, посочена или не от него;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от Димов и син ЕООД в определен период от време;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от трета страна, с която Димов и син ЕООД е подписала споразумения за партньорство в определен период от време;
 • данни относно Димов и син ЕООД или други техни привилегировани данни.

УСЛУГА – услугата електронна търговия, водена изключително в публично достъпните части на САЙТА, по отношение на предоставянето на възможност за КЛИЕНТА да договаря продукти и/или услуги, използвайки единствено електронни средства, включително и други средства за комуникация от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛ – физическо лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО чрез всякакви средства за комуникация (електронни, телефон и др.) или въз основа на споразумение за ползване между Димов и син ЕООД и него и което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

ПРОФИЛ – съставен от електронна поща и парола, който позволява на един единствен ПОТРЕБИТЕЛ достъп до ограничени области на САЙТА, чрез който се извършва достъп до УСЛУГАТА.

КЛИЕНТ – лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО и УСЛУГАТА след създаване на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.
ПОРЪЧКА – електронен документ , който се явява форма на комуникация между Продавач и Купувач , с който Купувача изпраща на Продавача, чрез сайта, желанието за закупи Продукти или Услуги от Сайта.
ДОКУМЕНТ – настоящите Общи условия за ползване

ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ – всеки вид изпратено съобщение (напр. имейл/ SMS/ обаждане по телефона/ съобщения, изпращани от мобилен телефон/ съобщения, изпращани от мрежата и др.), съдържащо обща и специфична информация за сходни или допълващи продукти на такива, каквито сте купували/ разглеждали онлайн, информация относно оферти и промоции, информация относно стоки или услуги, добавени във Вашата кошница/ Вашия акаунт и друга търговска информация като проучвания на пазарното търсене.

ДОГОВОР от разстояние – в съответствие с определението, съдържащо се в Наредба 34 от 04 юни 2014 г. за правата на Потребителите по договори, сключени с търговци, както и за изменение и допълнение на някои нормативни актове, чл. 2 точка 7, както е формулиран в Директива 2011/83 / ЕС относно правата на потребителите: всеки договор, сключен между търговец и потребител в рамките на организирана система за продажби или за предоставяне на услуги от разстояние, без едновременно физическо присъствие на търговеца и на потребителя, с изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние, до и включително момента, в който е сключен договорът;

ЛИЧНИ ДАННИ – всеки вид информация, свързана с лице, което е идентифицирано или може да се идентифицира („субект на данни“); обикновено включва собствено име и фамилия, домашен адрес имейл адрес, личен идентификационен номер, телефонен номер, клиентски идентификационен номер, универсални уникални идентификатори (UUID), данни за геолокация и др.;

АДМИНИСТРАТОР – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга организация, която самостоятелно или съвместно с други, определя целите и средствата за обработването на лични данни;

СЪГЛАСИЕ – на субект на данни означава всеки специфичен информиран и недвусмислен акт на свободна воля на субекта на данни, чрез който той/ тя приема с декларация или с неоспоримо действие, че неговите лични данни ще се обработват.

ОБРАБОТВАНЕ – всяко действие/ набор от действия, извършени по отношение на личните данни (с или без автоматични средства), съответно събиране, записване, управление, структуриране, съхранение, адаптиране, промяна, извличане, консултиране, използване, оповестяване, предоставяне, съгласуване, комбиниране, ограничаване, изтриване и др. (т.е. всеки тип действие, извършено по отношение на личните данни);

БЮЛЕТИН / ИЗВЕСТИЕ – периодично средство за информация, изключително по електронен път, за продукти, услуги и/или промоции, провеждани от Димов и син ЕООД в определен период от време, без никакъв ангажимент от страна на Димов и син ЕООД по отношение на информацията, съдържаща се в него.

ТРАНЗАКЦИЯ – инкасиране или възстановяване на сума, получена от продажбата на даден продукт/услуга от Димов и син ЕООД на Клиента, чрез използване на услугите на фирма, обработваща картите, одобрена от Димов и син ЕООД или по банков път, независимо от начина на доставка.

 1. Обща информация

2.1. Документът определя реда и условията за ползване на сайта/съдържанието/услугата от Потребителя или Клиента, ако той няма друг валиден договор за ползване, сключен между Димов и син ЕООД и него. Моля, прочетете внимателно настоящия документ, за да не допуснете никакви възможни нежелани/ неприятни резултати, които може да възникнат за Потребителя/ Члена/ Клиента, като такива, които имат отрицателно въздействие върху неговите данни и/или информацията, предоставена на Димов и син ЕООД.

2.2 Извършването на услугите и/или доставката на продуктите започва веднага след изпълнението на всички необходими формалности за регистриране. При регистрацията, Членът или Клиентът се задължават да предоставят точните данни за своето име, адрес и други необходими данни за обработване и възлагане на поръчки. За коригиране или актуализиране на тази информация, моля отидете в меню „лични данни“ в „Моят акаунт“. Когато влизате в потребителския си акаунт и използвате личната си парола Вие отговаряте за всички действия, произтичащи от това. Димов и син ЕООД не отговаря за грешките/ инцидентите, произтичащи от небрежност на потребителя по отношение на сигурността и поверителността на неговия акаунт и парола.

2.3. Употребата, включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на съдържанието/ услугата, включва присъединяването на Потребител или Клиент към тези условия за ползване; Клиентът е длъжен да следи непрекъснато за общите условия, които могат да бъдат актуализирани, изменени и допълнени. В случай на спорове се прилагат условията, валидни към момента на поръчката и съобщаването й в писмена форма до Димов и син ЕООД.

2.4. Достъпът до услугата се извършва изключително чрез достъп до публично достъпния сайт destabg.com

2.5. С помощта на сайта/съдържанието/ услугата, Потребителя или Клиента е единственият отговорен за всички дейности по използването му. Той също така носи отговорност за всякакви материални, интелектуални или електронни щети или от друго естество върху продукти на сайта, съдържанието, услугата Димов и син ЕООД или на всяко трето лице, с което Димов и син ЕООД има подписани договори, съгласно действащото румънско законодателство.

2.6. Ако Потребителят или Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или оттегля одобрението си, дадено за Общите условия, ще изпрати имейл на адрес dimovisin@abv.bg като посочи своите мотиви и поиска актуализация/ промяна на събраните данни:

2.6.1. Освен това той има възможност по всяко време да се откаже от своето съгласие да използва Услугата, други услуги, предлагани от Димов и син ЕООД чрез Сайта, като във връзка с това Потребителят или Клиентът изпраща своето искане с имейл, на dimovisin@abv.bg.

2.6.2 Потребителят/ Клиентът, с оглед на съществуващото законодателство и регламенти относно защитата на личните данни, имат право да бъдат забравени като заявят това пред Димов и син  въз основа на търговския договор между страните и във връзка с това могат да изпратят искане на Отговорника за защита на данните на dimovisin@abv.bg. Потребителят/ Клиентът може по всяко време да промени своето решение да не се съгласи и/или да не приеме Документа, като изрази своето съгласие с Документа за Общите условия, налични в настоящата форма в този конкретен момент.

2.7. С цел да си упражнява правото, предвидено в чл. 2.6, той може да се свърже с Димов и син ЕООД или да използва връзките в съдържанието, получено от Димов и син ЕООД, предназначени за тази цел.

2.7. Ако Клиентът е платил за всички неспазени договори към Димов и син ЕООД и отмен8 съгласието си, изразено в полза на документа, за срока на протичане на дадена поръчка, Димов и син ЕООД ще отмени неговата поръчка без никакво допълнително задължение на някоя страна спрямо другата или без нито една от страните да изисква обезщетения от другата.

2.8. Този сайт е предназначен както за членове физически лица,  които са най-малко на 18 години, така и юридически лица, които са преминали съответните етапи на регистрация и които не са били спрени или отстранени от Димов и син ЕООД, независимо от причината за спиране или отстраняване. Ставайки Потребител, лицето декларира, че отговаря на горепосочените условия.

 1. Съдържание

3.1. Съдържанието, както е определено в преамбюла, включвайки, но без да се ограничава до лога, стилизирани изображения, търговски символи, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, представени на сайта, е изключителна собственост на Димов и син ЕООД, като са му запазени всички права, придобити в това отношение, пряко или косвено (чрез лиценз за употреба и/или публикуване).

3.2. На Потребителя или Клиента не му се позволява да копира, разпространява, публикува, прехвърля на трети лица, изменя и/или променя по друг начин, употребата, свързването към, излагането, включително всяко съдържание във всеки друг контекст, различен от първоначално замисления от Димов и син ЕООД, включването на всяко съдържание извън сайта на Димов и син ЕООД, премахване на знаците, които отбелязват авторското право на Димов и син ЕООД върху съдържанието, както и участието в трансфера, продажбата, разпространението на материали, осъществени чрез възпроизвеждане, променяне или показване на съдържанието, освен с изричното съгласие на Димов и син ЕООД.

3.3. Всяко съдържание, до което Потребител или Клиент има и/или получи достъп чрез каквито и да било средства, е предмет на документа, ако съдържанието не е придружено от специално и валидно споразумение за употреба, сключено между него и Димов и син ЕООД и без никаква подразбираща се или изрично формулирана гаранция от Димов и син ЕООД по отношение на това съдържание.

3.4. Потребител или Клиент може да копира, трансферира и/или използва съдържанието само за лични или нетърговски цели, само ако те не противоречат на разпоредбите на този документ.

3.5. Ако Димов и син ЕООД дава на Потребител или Клиент правото да използва, както е описано в отделно споразумение за използване, определено съдържание, до което Потребителят има или получи достъп в резултат на това споразумение, това право се отнася само до това или тези съдържания, определени в споразумението, само по време на неговото продължение или на тези съдържания на сайта или за периода, определен в споразумението, съгласно определените условия, ако ги има и не представляват договорен ангажимент от страна на Димов и син ЕООД за съответния Потребител, Клиент или друга трета страна, която има/ получи достъп до това съдържание, прехвърлено по какъвто и да е начин и което може да бъде или е увредено по някакъв начин в резултат на това съдържание, по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Нито едно съдържание, предадено на Потребител или Клиент чрез всякакви средства на комуникация (електронни, телефон и др.) или придобито от него чрез достъп, посещение и/или разглеждане не представлява договорно задължение от страна на Димов и син ЕООД и/или на служител или съдружник на Димов и син ЕООД, който е посредничил за трансфера на съдържанието, ако има такъв, спрямо съответното съдържание.

3.7. Забранено е всякакво използване на Съдържанието за цели, различни от онези, изрично разрешени с документа или от споразумението за употреба, които го придружват, ако има такова.

 1. Контакт за Клиенти и Потребители

4.1. Димов и син ЕООД публикува на сайта пълна и точна идентификационна и контактна информация за Клиента или Потребителя.

4.2. Чрез използването на формуляра за контакт или услугата на сайта, Потребителят или Клиентът на Димов и син ЕООД декларира и се съгласява с него да се осъществява контакт чрез всички налични средства включително чрез електронни средства от страна на Димов и син  (като това не е задължително за компанията) и разбира че като попълва своите данни за контакт като име, имейл адрес, телефонен номер и др., тези данни ще се обработват и записват в базата данни за подобряване на търговските отношения, съответно за доброто осъществяване на икономическите и търговски дейности на дружеството. За подробности и допълнителна информация за обработването и управлението на лични данни, моля прегледайте и прочетете члена, свързан с Политиката за поверителност в настоящия документ.

4.3. Частично или пълно попълване на формуляра за контакт и изпращането му не представлява по никакъв начин ангажимент от страна на Димов и син ЕООД да се свърже с Потребителя или Клиента.

4.4. Достъпът до Сайта, използването на информацията, представена на сайта, посещението на страниците или изпращането на електронни пощи или съобщения, адресирани до Димов и син ЕООД, се осъществява по електронен път, по телефона или чрез каквито и да било други средства за комуникация, налични за Потребителя или Клиента и Димов и син ЕООД, като се има предвид по този начин, че той се съгласява да получава съобщения от Димов и син ЕООД по електронен и/или телефонен начин, включително и комуникация чрез електронна поща, кратки съобщения (SMS) или уебсайт съобщения.

4.5. Клиентът изрично заявява, че предоставените данни за контакт (електронна поща, телефонен номер, адрес за доставка) му принадлежат и че ще бъдат използвани от Dimov i sin за кореспонденцията с клиента.

 1. Бюлетини и известия

5.1. В момента, в който Потребител или Клиент си създаде профил на сайта, приемайки Документа (Общи условия), той има правото да изразява или не съгласието си за получаване на бюлетини и/или известия от Димов и син ЕООД по електронен път и/или по телефона, включително чрез електронна поща, кратки съобщения (SMS) или чрез съобщения на сайта.

5.2. Данните, взети от Потребителя, с цел изпращане на бюлетини и/или известия, могат и ще бъдат използвани от Димов и син ЕООД при спазване на Политиката за поверителност.

5.3. Отказването от получаване на бюлетини и/ли сигнали от Потребител или Клиент може да се направи по всяко време:

5.3.1. Използвайки специално предназначената връзка в рамките на всеки получен бюлетин и/или известие ( в края на имейла в секция „Щракнете тук за отписване” )когато тази опция е технически възможна;

5.3.2. Чрез модифициране на съгласието си да получава бюлетини и/или известия и използвайки страници в ограничените зони, в рамките на индивидуалния профил на Потребителя, на destabg.com

5.3.3. Чрез свързване с Димов и син ЕООД, като се използват данните, посочени по-горе, съгласно контактната информация, така като е посочена в чл. 2.5 и без последващо задължение на която и да е от страните спрямо другата или без която и да е от страните да може да изисква обезщетение.

5.4. Отказването от получаването на бюлетини и/или известия не предполага отказ от съгласието, дадено за настоящия Документ и се прилага/има ефект само в бъдещ момент, след изпращането на намерението за отказване.

5.5. Димов и син ЕООД си запазва правото да избира лица, на които да изпраща бюлетини и/или известия, както и правото да отстранява от своята база данни всеки Потребител или Клиент, който предходно е изразил съгласието си да получава бюлетини и/или сигнали, без никакъв друг ангажимент от страна на Димов и син ЕООД или на предварителна нотификация.

5.6. Димов и син ЕООД няма да включва в бюлетините и/или известията, изпратени до Потребител или Клиент, никакъв друг рекламен материал под формата на съдържание, който да се отнася до трето лице, което не е търговски партньор на Димов и син ЕООД, към момента на изпращане на бюлетините и/или известията.

 1. Политика за поверителност

Ние прилагаме всички предвидени мерки, за да гарантираме, че защитаваме и пазим поверително Вашите лични данни като прилагаме всички необходими технически и организационни мерки, включени в съществуващото законодателство и регламенти относно защитата на личните данни, включително Общия регламент за личните данни (ЕС) 679/2016 (GDPR).

Целта на този член е да Ви информира за обработваните от нас лични данни, които сте ни предоставили директно или чрез нашия уебсайт, както и начина по който обработваме тези данни.

6.1. В съответствие с действащото законодателство и регламенти относно защитата на личните данни (GDPR) – личните данни се дефинират като всяка информация относно субект на данни, който е идентифициран или може да се идентифицира.

Като цяло личните данни, за които това се отнася и които Дружеството обработва включват собствено име и фамилия, местоживеене, имейл адрес, личен идентификационен номер, клиентски код, идентификационен код за въздушна товарителница, за да може продуктите да Ви бъдат изпратени и т.н.

6.1.1. Личните данни, които ДИМОВ И СИН  събира и обработва са: собствено име и фамилия, местоживеене (пощенски адрес, необходим за доставката на стоки), имейл адрес, телефонен номер, универсален уникален идентификатор (UUID), клиентски код, фактурни данни (за финализиране на поръчката), гласови, банкови данни (с случай на връщане на пари по поръчка), акаунт в социални медии.

Ние не събираме и не обработваме по никакъв друг начин чувствителни лични данни, съгласно дефиницията в GDPR, като специални данни. Ние също така не желаем да събираме и обработваме лични данни на лица на възраст под 18 години.

6.1.2. Следователно в съответствие с GDPR, администратори за това обработване на лични данни (дружества – администратори) са следните компании: ………., като тези дружества се задължават да управляват надлежно вашите лични данни съгласно изискванията на националното законодателство и GDPR и при спазване на най-строгите мерки за безопасност и само за посочените цели. Личните данни, с които разполагаме, са събрани/ обработени и т.н. в хода на сегашните или минали търговски отношения между страните, за което Вие сте дали своето валидно съгласие според действащото законодателство в конкретния момент.

6.1.3. Дружеството желае да Ви информира, че данните по член 6.1. и следващите са само примерни и не са всеобхватни и за отчитането пред субекта на данни на договорената услуга/ посочена от клиента, долуподписаният ще събира минималното необходимо количество лични данни, необходими за изпълнението на целите/ дейностите, осъществявани от Димов и син .

6.2. Във връзка с управлението на този уебсайт, Димов и син  събира специфична информация („лични данни“) относно субектите на данни, данни, които се предоставят от отделни субекти чрез уебсайта, които изразяват доброволно своето съгласие, директно (напр. собствено име и фамилия, седалище, имейл адрес, телефонен номер и др.) или индиректно (напр. IP адрес, UUID и др.)

6.3 Целите, за които дружеството обработва лични данни, предоставени от Члена/ Клиента са следните: – обработване на поръчки и възстановяване на платени суми; – изпълнение на договорно споразумение с партньори за счетоводни цели – оптимизиране на маркетинговата дейност – разрешаване на всички искания по отношение на изпълнението на поръчка – Маркетингова комуникация – управление на потребителския акаунт на платформата Димов и син  – статистически цели – обратната връзка за предоставените от Dimov i sin услуги

6.4 Димов и син  събира, обработва и управлява Вашите лични данни съгласно изискванията на GDPR за следните периоди от време: (i) съгласно правните изисквания на гражданския и наказателен кодекс относно предписанията и договорните условия, договорени при приемането на Общите условия, личните данни се съхраняват от Компанията за период от 3 години след изпълнението на договора (в случай на доставка и липса на искане за връщане на пари); (ii) събраните лични данни се архивират/ съхраняват за още 3 години в случай на искане за връщане на пари за специфичния акаунт.

Освен това можем да обработваме Вашите лични данни, за да Ви информираме за продукти или услуги, промоционални оферти или за осъществяване на Вашия абонамент за бюлетин. Като общо правило, този набор от лични данни се обработва за целите на директния маркетинг само след получаване на Вашето съгласие и с помощта на комуникационни канали (имейл, sms и др.), които сте ни предоставили при даване на Вашето съгласие. Като се има предвид това, е важно да знаете факта, че нашите дейности по обработване се основават на Вашето съгласие, докато го оттеглите и на възможността за оттеглянето му по всяко време.

Като предоставя своите лични данни, клиентът на Димов и син , декларира и приема без никакви други условия факта, че неговата воля ще се включи и архивира в базата данни на обработващия, като дава своето конкретно и безусловно съгласие за обработването на неговите лични данни, както се посочва в член 6.3.

6.5 Дружество Димов и син  ви информира, че обработването на лични данни представлява: всяка дейност/ набор от дейности по отношение на лични данни (с или без използването на автоматизирани средства), съответно събиране, записване, управление, структуриране, адаптиране, промяна, извличане, консултиране, използване, разпространение, предоставяне, съгласуване, комбиниране, ограничаване. изтриване, унищожаване и др. (този набор от действия се представя чрез примери в настоящите условия, като обработване означава всеки вид операция, свързана с лични данни).

6.6 От гледна точка на територията, условията на регламента се прилагат за всяко обработване на лични данни, извършено от администратор или обработващ, със седалище в ЕС, обработване на лични данни на субекти на данни от ЕС, извършвано от администратор или обработващ извън ЕС, ако: стоки или услуги се предлагат на граждани на ЕС или се наблюдава/ профилира поведението на граждани на ЕС. Димов и син  е администратор, както се посочва от действащото законодателство и регламенти, включително GDPR.

6.7 Димов и син  Ви информира, че в зависимост от стоките/ услугите, избрани от клиента и за целта на дейността по обработване на лични данни, Димов и син  може да предоставя Вашите лични данни на други Дружества, трети страни или власти за изпълнението на целите съгласно посочените основания за обработване. Съгласно GDPR Ви информираме, че може да предаваме или да предоставяме достъп до Вашите специфични лични данни на следните видове получатели:

– Дружества от групата за управлението на поръчките – Търговски партньори за доставката на поръчаните стоки и услуги – Доставчици на куриерски услуги – Доставчици на платежни или банкови услуги – Доставчици на счетоводни услуги, за изпълнението на външни счетоводни услуги – Застрахователни дружества – Други трети страни, с които можем да разработваме съвместни програми за предлагане и доставка на наши продукти и услуги. – Публични власти

Ние Ви гарантираме, че ще предприемем всички дейности по дю дилиджънс, за да се уверим, че всички обработващи и трети страни ще въведат всички необходими технически и организационни мерки, необходими за изпълнение на законовите изисквания на действащото законодателство, включително GDPR за осигуряването на всички права на субектите на данни (клиент/ член на Димов и син ).

6.8 Основанието за обработването на лични данни може да бъде, в зависимост от целта на обработването на лични данни, Вашето съгласие, дадено, когато сте създали и потвърдили своя личен профил, когато сте поискали да станете клиент/ член на общността на Димов и син . Основанието е също така правно и/или договорно основание съгласно договорните/ търговски отношения между Вас (клиента) и дружеството/ дружествата на Димов и син  при възлагането на поръчка и извършването на плащане за поръчаните продукти, при връщане на продукт, който е несъответстващ или отказан продукт, но също и легитимния интерес на дружеството, който се изисква и е необходим при изпълнението на договорните и икономически дейности на дружеството Димов и син , както се предвижда от GDPR. Ние ще обработваме Вашите лични данни, за да подобряваме и гарантираме, че когато е необходимо, защитаваме използването на уебсайта и потребителите на платформата Димов и син  от кибер атаки, мерки за идентифициране и предотвратяване на опити за измама, включително предоставяне на лични данни на местни власти, мерки за справяне с други възможни рискове.

6.9 Бихме желали да Ви информираме за принципите на Европейския регламент (GDPR ЕС 679/2016) и индивидуалните права на субектите на данни.

6.10 Общият регламент за защита на данните въвежда общо 6 принципа, които трябва да се спазват при обработването на лични данни:

 1. принцип на законосъобразността, справедливостта и прозрачността. Според този принцип, дружеството следва да се увери, че (1) обработването на лични данни се извършва при спазване на законовите изисквания и другите дейности по обработване са незаконни; (2) обработването на лични данни следва да се извършва по разумен начин за субекта на данни; (3) обработването следва да е прозрачно, което означава, че администраторът на данни следва да информира субектите на данни открито и ясно за целите и средствата на обработката; b. принципът за ограничение на целта. Дружеството изпълнява принципа като събира и обработва лични данни изключително за целите, определени и съобщени на субекта на данни;c. принцип на минимизирането на данни. Дружеството изпълнява този принцип като обработва само лични данни, които са необходими за целите/ необходимите дейности, има въведени правила, за да гарантира, че няма да събира ненужни данни във връзка с дейността по обработване;d. принцип на точността на данните. Дружеството събира и обработва от клиенти само точни и актуални данни;e. принцип на ограничение на съхранението. Дружеството изпълнява този принцип съгласно GDPR като архивира/ съхранява Вашите лични данни само за период от време, необходим за изпълнението на целите на обработването. f. принцип на поверителността и неприкосновеността, Дружеството е въвело всички необходими мерки за сигурност и е вътрешни правила, които имат за цел да гарантират сигурността срещу неразрешено и незаконно обработване и правила срещу нарушенията на данни, изменение на данни или загуба на данни.

6.11 Общият регламент за защита на данните въвежда общо 8 права на субектите на данни/ клиентите, членове на Димов и син , както следва: a. правото на информация и прозрачност (член 13 и член 14) – включва в първоначалната част на „условията“, както и в информацията в настоящия член данни като: лични данни и данни за контакт на администратора и представителя; данни за контакт на Отговорника за защита на данните (DPO); цели на обработването и правните основания; получателите на данни или категории получатели на данни; информация относно изпращането на лични данни в трета държава; надлежни гаранции; период на съхранение; права на субектите на данни; право на подаване на жалба; възможни резултати от предоставянето на лични данни; съществуване на логика и система на автоматично профилиране; b. правото на достъп (чл. 15). Правото на достъп се спазва от Дружеството и означава, че дружеството прави проверки относно обработването на лични данни; предоставя достъп до лични данни; предоставя копие от личните данни, включени в дейността по обработване; предоставя данни, според случая (срещу разумна такса); отдалечен достъп, подпомогнат от система, която позволява на субекта на данни да разглежда данните; валидиране на идентичността на субекта на данни; c. право на поправка (чл. 16, чл. 19) – това право се спазва от дружеството и се отнася до коригирането и попълването на данни d. правото да бъдеш забравен (чл. 17, чл. 19) – дружеството осигурява това право по искане на субектите на данни, само ако това искане е мотивирано и обосновано: 1. Причини: данните вече не са необходими; оттегляне на съгласието; възражение; незаконно обработване; изпълнение на законово изискване, произтичащо от ЕС и/или местните власти; предоставяне на услуги на дете/ непълнолетни, освен ако не са изпълнени изискванията 2. Правото не може да бъде поискано и следователно предоставено, ако обработването е необходимо за: осигуряване на свобода на словото и информацията; спазване на законово изискване; изпълнение на задължение, което представлява публичен интерес; свързан със здравето; архивиране; исторически и научни изследвания; статистически цели; идентификация, заявяване и защита на право пред съда; e. право на ограничаване на обработването (чл. 18, чл. 19) – това право може да бъде поискано както следва: 1. когато: се оспорва точността на данните; незаконно обработване; данните вече не са необходими; 2. администраторът може само да съхранява лични данни 3. дейността по обработване изисква съгласието на субекта на данни 4. администраторът предоставя на всички получатели актуализация/ промяна на ограничението за обработването на данни f. право на преносимост (чл. 20). Според GDPR, дружеството следва да подпомогне субекта на данни в случай на искане за преносимост на данните; в лесен формат, машинно четим и изпращането им до администратор, посочен от субекта на данни; g. правото на възражение срещу обработването (чл. 21) може да се поиска само за следните цели на обработването: директен маркетинг; научни и исторически изследвания; осъществяване на дейност от публичен интерес; упражняване на публична власт; легитимен интерес на администратор или трета страна h. за правото да не бъде оценяван с автоматизирано профилиране (чл. 22) изисква: 1. незаконосъобразен характер на създаването на профили, независимо от целта: автоматично оценяване на капацитета и качеството на работата на служителите; предоставяне на точки – оценяване; 2. изключение: съществуване на съгласие от субекта на данни

Трябва също така да знаете, че можете да се свържете с Отговорника за защита на данните на Димов и син на имейл dimovisin@abv.bg. Уверяваме Ви, че ще положим всички усилия, които са необходими, за да отговорим надлежно на Вашите искания и да предоставим всички заявени данни!

Освен това Ви информираме, че имате право да представите жалба пред местния орган за обработване на данни.

За да заявите някои от правата на субектите на данни, посочени по-горе, като клиент на Димов и син , вие имате право да изпратите писмени искания на имейл адрес dimovisin@abv.bg и да поискате някои от Вашите права за намеса по отношение на: (i) поправяне, актуализиране, ограничаване или изтриване, ако обработването на лични данни не изпълнява изискванията на националното законодателство Закон №. 190/2018 относно прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за подход на Директива 95/46 / ЕО ,така и на Регламент 679/2016 на ЕС, и може да се прилага за всички гореспоменати действия, особено когато данните са непълни или неточни;(ii) анонимност на личните данни, (iii) уведомяване на трета страна, на която се предават данните доколкото усилията, необходими за това са непропорционални на легитимния интерес, на който може да повлияе; и за (iv) блокиране на дейностите по обработване доколкото това е възможно съгласно целта на обработването. Като администратор, бихме искали да Ви информираме, че ще спрем незабавно обработването на лични данни, когато целта за която събираме данни приключи.

 1. Политика за употреба на бисквитките на www.destabg.com

Бисквитката е файл с малки размери, специален текст, често кодиран, изпратен от сървъра към уеб браузър и след това изпратен обратно (без промяна) от браузъра всеки път, когато има достъп до този сървър. Бисквитката е инсталирана по искане, издадено от уеб сървъра на даден браузър (напр. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и не може да има достъп до информацията на хард драйвера на Потребителя). Бисквитките се използват за идентификация, както и за проследяване поведението на потребителите; типичните приложения са задържане на потребителските предпочитания и изпълнение на системата „пазарска кошница“. Тези файлове позволяват да се признае терминала на потребителя и представяне на съдържанието по съответен начин, адаптиран към предпочитанията на потребителите. Бисквитките предоставят на потребителите приятно изживяване при сърфиране и подкрепа на усилията на Димов и син ЕООД за осигуряване на комфортни услуги за потребителите: например – предпочитания за онлайн поверителност и история на пазарската кошница. Също така, се използват в приготвянето на анонимни, обобщени статистически данни, които помагат да се разбере как потребителите се ползват от www.destabg.com, което позволява подобряване на структурата и съдържанието, но с изключение на личното идентифициране на потребителя.

Димов и син ЕООД използват два вида бисквитки: на сесия и фиксирани (временни файлове, които остават в терминала на потребителя до приключване на сесията или затваряне на приложението/уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на терминала на потребителя за известен период в параметрите на бисквитката или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя. Бисквитките, използвани от партньорите на оператора на дадена уеб страница, са предмет на съответната Политика за поверителност.

Посещение в www.destabg.com може да пласира: Бисквитки за успеваемост на сайта, бисквитки за анализ на посетителите, бисквитки за geotargetting, бисквитки за регистрация, бисквитки за реклама или бисквитки на рекламните доставчици.

Личните данни, събрани чрез използването на бисквитки, могат да се събират само за улесняване на определена функционалност за Потребителя и са криптирани по начин, който прави невъзможен достъпа на неоторизирани лица до тях. По принцип, приложение, използвано за достъп до уеб страници, позволява запазване на бисквитките на терминала по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, когато бисквитките са изпратени до неговия терминал или. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитките може да се намери в зоната с настройки на приложението (уеб браузъра). Ограничаването на използване на бисквитките може да повлияе на някои функционалности на www.destabg.com.Бисквитките са фокус на ефективната работа на интернета, помагайки за генерирането на приятелско изживяване при сърфиране и адаптирано към предпочитанията и интересите на всеки потребител. Отказ или деактивиране на бисквитки може да направи някои сайтове невъзможни за ползване. Благодарение на своята гъвкавост и факта, че повечето от най-посещаваните и най-големи сайтове използват бисквитки, те са почти неизбежни; деактивирането на бисквитките няма да позволи достъп на потребителя до най-разпространените и използвани интернет страници, сред които YouTube, Gmail, Yahoo и други.

Примери за важни приложения на бисквитките:

Съдържание и услуги, приспособени към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги.

Адаптиран достъп по интересите на потребителите – запомняне на паролите.

Запомняне на защитните филтри за децата относно съдържанието в интернет (опции family mode, функции за безопасно търсене).

Измерване, оптимизиране и аналитични характеристики – като потвърждение на определено ниво на трафик в даден уеб сайт, какъв тип съдържание се разглежда и как потребителят достига до уеб сайта (напр. чрез търсачките директно от други сайтове и др). Уеб сайтовете развиват тези анализи на използването им, за ​​да подобрят сайтовете в полза на потребителите.

Сигурност и въпроси, свързани с поверителността Бисквитките не са вируси и използват формати тип обикновен текст; не се състоят от парчета код, така че не могат да бъдат автоматично изпълнени. Следователно, не могат да се дублират или репликират в други мрежи, за да се изпълняват или репликират отново. Тъй като не могат да изпълняват тези функции, не могат да се считат за вируси. Понеже бисквитките могат да бъдат използвани за отрицателни цели, тъй като съхраняват информация за предпочитанията и историята на сърфирането на потребителите, както в определен сайт, така и в няколко други сайтове, бидейки използвани като форма на Spyware (шпионаж относно потребителската активност), много anti-spyware продукти маркират бисквитките последователно, за да бъде изтрити в рамките на процедурите по изтриване/антивирусно сканиране/anti-spyware сканиране.

Обикновено браузърите имат вградени настройки за поверителност, които доставят различни нива, които доставят различни нива на приемане на бисквитките, период на валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт. Тъй като защитата на идентичността е много ценна и е право на всеки интернет потребител, е препоръчително да се знае какви потенциални проблеми могат да създадат бисквитките. Тъй като чрез тях се предава непрекъснато информация между браузъра и уеб сайта и в двете посоки, ако един хакер или неупълномощено лице се намеси в хода на предаване на данните, информацията, съдържаща се в бисквитката може да бъде засечена. Макар и рядко, това може да се случи, ако браузърът се свърже към сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр. необезпечена WiFi мрежа). Други атаки, базирани на бисквитки, включват грешни настройки на бисквитките на сървърите. Много е важно потребителят да избере най-подходящия метод за защита на личната информация и да:

 • Персонализира настройките на браузъра по отношение на бисквитки, за да отрази комфортно ниво на сигурността на използване на бисквитките.
 • Зададе дълги срокове на изтичане за съхраняване на историята на сърфирането и на личните данни за достъп.
 • Има предвид настройката на браузъра, за да изтрива отделните навигационни данни всеки път, когато затворите браузъра. Това е вариант за достъп до сайтове, които поставят бисквитки и изтриват всякаква информация за посещение при затваряне на сесията на сърфиране.
 • Инсталира и актуализира постоянно антишпионски приложения.

Много от приложенията за откриване и предотвратяване на spyware-а включват откриване на атаки по сайтовете. По този начин, предотврат браузъра от достъп до уеб сайтове, които биха могли да се възползват от уязвимостите на браузъра или да изтеглят злонамерен софтуер. Препоръчва се постоянно актуализиране на програмите за сърфиране, защото много от атаките, основани на бисквитки, се осъществяват експлоатирайки слабостите на старите версии на браузърите. Всички съвременни браузъри позволяват възможност за промяна настройките на бисквитките. Тези настройки обикновено се намират в „опции“ или в меню „предпочитания“ на браузъра.

 1. Плащане чрез наложен платеж

Клиентът може да направи плащане към Димов и син само чрез Наложен платеж. Други онлайн плащания към момента не се приемат.

Димов и син ЕООД не изисква и не съхранява никаква информация относно банковата карта или карти на Клиента, като тя се обработва директно на сървърите на доставчика на онлайн платежни услуги.

 1. Политика за онлайн продажби

9.1. Достъп до услугата

9.1.1. Достъпът до услугата е позволен на всеки Потребител, който притежава или си създаде профил в сайта.

9.1.2. За да се позволи достъп на Потребител до услугите е необходимо да приеме разпоредбите на Документа.

9.1.3. Димов и син ЕООД запазва правото си да ограничава достъпа на клиента до Услуги или маркетинг кампании (да не го включва в кампании за популяризиране и лоялност, да му позволява да прави поръчки само с авансово плащане и др.), както и да анулира вече направени поръчки в следните случаи: направени и отказани поръчки повече от два пъти в системата за плащане и доставка, повече от 2 анулирани поръчки от страна на Клиента чрез бутона „Анулиране на поръчка“ или чрез известие от негова страна в писмена форма, изпратено на имейл адрес dimovisin@abv.bg, или промяна на поръчките, касаеща се до връщане на 20 продукта месечно от поръчаните продукти от клиента в писмен вид към имейл адрес dimovisin@abv.bg, при използване на предубеден език, нарушаване на правата за интелектуална собственост и др., достъпът и съществуването на Клиентския Профил биха могли да увредят по някакъв начин Димов и син ЕООД. Димов и син ЕООД запазва това право с изключение на случаите, разрешени от чл. 7.3.7 и всеки друг критерий, упоменат по-горе, валиден е първия. Това право може да бъде упражнено във всеки момент и не е необходимо Клиента да бъде уведомен в този смисъл.

9.1.4. Всеки Потребител може да има един единствен профил. Забранено е поделянето на един профил между няколко Потребителя/Клиенти.

9.1.5. Ако бъдат открити поделени достъпи от няколко Клиента, Димов и син ЕООД си запазва правото да анулира или прекрати достъпа на Клиента към съдържанието или услугата. Ако има поръчки, изпратени от преустановени или анулирани профили, те ще бъдат автоматично анулирани.

9.1.6 Димов и син ЕООД има право да анулира поръчка след предварително уведомяване на Клиента, без никакви задължения между страните и без някоя от страните да предяви иск обезщетение в следните ситуации:

 • грешка/анулиране на онлайн транзакции;
 • неприемане от страна на банката издател на картата на Клиента за сделката при онлайн плащанията;
 • предоставяне на непълни или неточни данни от страна на Клиента;
 • дейността на Клиента може да навреди на сайта www.destabg.com, на дружеството Димов и син ЕООД и / или партньорите;
 • Клиентът ползва Услугата по начин, несъвместим с нормална и добросъвестна употреба или упражнява права, за нанасяне на повреди или щети на Димов и син ЕООД прекомерно и неразумно;
 • последователни доставки провалени по вина на Клиента;
 • други основателни причини (напр: необосновано създаване и анулиране на повече от три поръчки в срок от 30 дни).

9.2. Продукти и услуги

9.2.1. Димов и син ЕООД може да публикува на сайта информация за продукти, услуги и/или промоции, практикувани от тях на всяка трета страна, с която Димов и син ЕООД има сключени договори или споразумения за партньорство, в определен период и в рамките на наличното.

9.2.2. Продуктите и/или услугите, закупени посредством услугата, са предназначени изключително за личната употреба на Клиента.

9.2.3. Димов и син ЕООД може да ограничи количеството на закупуване на някои продукти или услуги, налични на сайта в даден момент, на един или повече Клиенти, въз основа на основателни причини.

9.2.4. Всички тарифи за продуктите или услугите, представени на сайта, са изразени в лева (BGN) и не включват ДДС.

9.2.5. Фактурата на закупените продукти се издава само в BGN като са употребени предоставените от Клиента информации в съответния формуляр. Димов и син ЕООД не отговаря за достоверността на информациите предоставени от Клиента за фактура или за невъзможността за приспадане на разходи заради грешно подадените информации от клиента. Фактурите се издават по следния начин: за направените предварително плащания преди получаването на продуктите или услуги се издава фактура за аванс, а за плащанията извършени в момента на получаване на продуктите се издава крайна фактура в момента на изпращането към Клиента (в момента когато пратката се предава на куриера). За поправки (анулиране, връщане) се издават фактури сторно. Всичките фактури са издадени и регистрирани автоматично и са включени в данъчни доклади. Не се приемат поправки с изключение на фактурите издадени по легални начини и правила.

9.2.7. Плащането на продукти и/или услуги, закупени чрез услугата, може да се извърши при доставка по куриер само в брой.

9.2.8. В случай на онлайн плащания с карта, Димов и син ЕООД не е/не може да бъде подведен под отговорност за никакви други допълнителни разходи, понесени от Клиента, включително, но не само на таксите за превалутиране, прилагани от банката издател на неговата карта, ако валутата на издаването й се различава от BGN. Отговорността за това действие носи само Клиента.

9.2.9 Плащането в брой при доставка на куриер (наложен платеж) е метод на забавено плащане на продуктите, с риск за Димов и син ЕООД от отказване от Договора от страна на Клиента. Поради това, Димов и син ЕООД си запазва правото да приложи или не този метод, в зависимост от вътрешни изисквания. В момента на поръчване, Клиентът е информиран и приема изцяло предложения/ отбелязания метод на плащане. Ако Клиент поръчва по-големи количества от даден продукт (над 10 броя от същия тип), за продуктите, доставени директно от производителя (в този случай се споменава изрично при описанието на продукта в сайта) или продукти съгласно определени вътрешни критерии (ограничено количество, чупливи и обемисти продукти, продукти, изискващи специалнo маневриране), Димов и син  предлага възможност за плащане единствено онлайн с карта. За продукти, които не отговарят на горните критерии, Димов и син  може да предложи плащане по банков път. Метода на плащане чрез наложен платеж при куриера се заплаща допълнително.

9.2.10.Наложeният платеж или плащане при доставка (на куриер) е метод на плащане наличен само в някои случаи и за някои продукти. В случай, когато Клиента има недоставени и незаплатени поръчки, на които общата сума е равна или надвишава 2200 лв., Димов и син ЕООД предоставя единствено възможността за авансово плащане( онлайн плащане или по банков път) на допълнителните поръчки . Тази опция е активна в момента на поръчване директно на сайта.Димов и син ЕООД НЕ може да бъде задължено да предложи възможността за Плащане на поръчката в брой при доставка (на куриер) на клиенти с доказано минало с отказани/анулирани поръчки или които чрез дейността си различна от тази на нормалните потребители може съзнателно може да навреди на сайта www.destabg.com, търговското дружество Димов и син ЕООД ЕООД и /или неговите партньори.

9.2.11. Информация от събития по продажби, използвана за описание на продуктите, характеристики и тегло, налични на сайта (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации/връзки към други сайтове и др.) не е договорно задължение от страна на Димов и син ЕООД. Тя се използва единствено с цел представяне на продуктите. Димов и син ЕООД може да оттегли оферта на продукти или може да я измени по всяко време до пускането на поръчката, без да дължи обезщетения или други санкции към нито един потенциален клиент.

7.2.12. В изображенията на продуктите и/или услугите, Димов и син ЕООД си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари/и др.), които могат да не бъдат включени в цената за съответните продукти и следователно няма да бъдат доставени при закупуване на продуктите. В този случай, в описанието на продуктите се посочва изрично коя стока се продава и се отбелязва и на изображението.

9.2.13 В малко вероятния случай, когато Димов и син ЕООД няма да може да достави част от продуктите, клиентът ще бъде уведомен по електронна поща, предлагайки му една от следните алтернативи:

 • а) отмяна на поръчката или изваждане на продукта от поръчката, който не може да бъде доставен ;
 • б) получаването на активируеми точки на сайта при определени условия, които ще могат да бъдат използвани за закупуване на продукти само на www.destabg.com

9.3. Онлайн поръчка

9.3.1. Клиентът може да прави поръчки на продукти, предлагани в даден момент, само на сайта, като офертите са ограничени във времето (след посочения период не могат да се изпращат поръчки и артикулите вече не се виждат на www.destabg.com). Цената, показана на сайта към момента на поръчката, няма да се променя, остава крайна За оферта, която е изтекла, не могат да бъдат направени поръчки.Димов и син  може да променя по всяко време цени, оферти, количества според външни критерии (географско положение, стокови наличности т.н.), като ще се съобрази с вече направените поръчки. Димов и син ЕООД не може да бъде задължен да запази дадена цена освен за вече направените поръчки. Потенциалните клиенти, които разглеждат офертите, но не правят поръчки не могат да искат цена / оферта, различна от посочената на сайта: www.destabg.com.

9.3.2. Със завършването на поръчката Клиентът се съгласява, че всички данни, предоставени от него, нужни на процеса на закупуване, са точни, пълни и верни към датата на направената поръчка, посочена в този документ и издадената поръчка.

9.3.3. Димов и син ЕООД денонсира едностранно и анулира автоматично поръчката, направена от Клиента, дори и без предварително уведомяване на клиента, без никакво допълнително задължение на всяка страна спрямо другата или без никоя от страните да може да претендира за обезщетение в следните случаи:

9.3.3.1. неприемане от страна на банката издател на картата на Клиента при сделката за онлайн плащания;

9.3.3.2. обезсилване на сделката от страна на фирмата, обработваща картите, одобрена от Димов и син ЕООД, при онлайн плащания;

9.3.3.3. данните, предоставени от Клиента относно доставката (адрес, контактни данни), на сайта са непълни или неправилни;

9.3.3.4. дейността на Клиента на сайта може и/или произвежда щети от всякакво естество за Димов и син ЕООД и/или техните партньори;

9.3.3.5. осъществяване на повече от две последователно провалени доставки;

9.3.3.6. по други обективни причини.

9.3.4. Една изпратена поръчка може да се промени само при наличието на определени обстоятелства, посочени в този член и само при искане на Клиента. Клиентът изпраща искането в писмен вид чрез имейл на dimovisin@abv.bg, посочвайки ясно искането си и номера на поръчката, при наличието на някое от следните обстоятелства:

 • а. Клиентът се отказва от продукт и уведомява Димов и син ЕООД преди изпращането на поръчката
 • б. Увеличаване количеството на продукт вече съществуващ в дадена поръчка, продукт намиращ се в активна кампания в момента на изпратеното искане.
 • в. Закъсняване на доставката с максимум две седмици над максималния срок на доставка
 • г. Промяна на адреса на доставка
 • д. Обединяване на поръчки (валидно само за поръчки с наложен платеж) с близки срокове на доставка (максимум един ден разлика в крайния интервал за доставка). При обединяване на определена поръчка, основната поръчка се анулира и статуса й ще бъде „анулирана поръчка „,а продуктите от съответната обединена поръчка ще бъдат прехвърлени в поръчката , с която се желае обединението.
 • е. Промяна на начина на плащане
 • ж. Промяна на данните за фактура- за издадени вече фактури, не могат да бъдат извършени промени, свързани с юридическото/физическото лице (замяна с ново лице), а само технически поправки ( име / наименование на фирма, данни за контакт и т.н.).

9.3.5. Ако даден Клиент си промени личните данни, използвайки формулярите, налични на сайта, всички поръчки в ход, налични към този момент, си запазват определените/одобрените данни от страна на Клиента преди момента на промяната, като се вземат предвид за доставка и контакт новите съответно променени данни.

9.3.6. Направената поръчка може да бъде анулирана преди нейното изпращане чрез бутона „Анулиране на поръчка“ от Клиентския Профил или чрез писмено искане от страна на Клиента на имейл: dimovisin@abv.bg, упоменавайки се ясно анулирането и номера на поръчката.

9.3.7 При всяка поръчка, Kлиентът е длъжен да провери и приеме Договорa.

9.4. Поръчка по телефона

9.4.1. Клиентът/Потребителят не може да направи поръчки по телефона. Клиентът/ Потребителят не може да изисква промяна на поръчка по телефона.

9.5. Договор и финализиране

9.5.1 Димов и син ЕООД ще издаде и предаде на Клиента всички необходими документи, които удостоверяват покупката на продукти/услуги от страна на Клиента, съгласно действащото румънско законодателство.

9.5.2. Димов и син ЕООД ще улесни информирането на Клиента относно етапа на завършеност, в който се намира поръчката му чрез изпращане на информативен имейл на адреса, подаден от него. Издадената фактура ще съдържа всички задължителни данни, съгласно чл. 319 от Закон 227/2015 относно Данъчния Кодекс и ще може да бъде изтеглена в PDF формат от профила на Клиента.

9.5.3. Договорът след като към него се добавят документите, удостоверяващи доставката на Клиента от куриер (товарителница, подписана и отчетена) от страна на Димов и син ЕООД, става изпълнен договор.

9.5.4. Договорът се сключва за определен срок. Той ще се счита за изпълнен в момента, в който страните са си извършили взаимните си задължения в сроковете и условията, изложени в настоящия документ.

9.5.5 Когато са налице различия между списъка с доставените продукти (може да бъде изтеглен от „Моя профил“) и съдържанието на колета, Клиентът има задължението да уведоми Димов и син ЕООД и куриера (ако установяването е направено в негово присъствие) в рамките на 24 часа от приемането на колета по телефон или с имейл на адрес dimovisin@abv.bg с прилежащите детайли (снимка, обяснения и др.).

9.6. Транспорт

9.6.1.Разходите за куриерска доставка на продуктите, закупени от www.destabg.com от Димов и син  са в съответствие с официално обявените от куриера на ЕКОНТ ЕКСПРЕС цени към датата на спедиция. Вследствие на това, Клиентът не може да поиска доставяне на поръчката за по-ниска цена на транспорта въз основа на индивидуални измервания на пакета. Ако доставката не може да бъде извършена без нарушаване на законовите разпоредби на доставчика на услуги, куриерската фирма може да откаже доставката пред вратата на къщата / сградата.

9.6.2. Времето за доставка на дадена поръчка се съобщава изрично при отправянето й и е в рамките на работни дни, повлияни от: превоза на стоките от доставчика до Димов и син ЕООД, времето за обработка в логистичния център на първоначалния доставчик и в склада на Димов и син ЕООД, работни дни в месеца, броя на продуктите в поръчката и времето за обработка на всеки продукт и др. Общото време за доставка може да бъде изместено във времето от определен продукт с по-дълъг период, така че Клиентът приема, че с обединяване на няколко продукта в една поръчка, доставката на продуктите се измества във времето до най-отдалечената дата. Като правило, продуктите от една поръчка се доставят в един пакет с една товарителница (не се доставят частично продукти от една поръчка).

Доставките се извършват по правило в рамките на посочения период, поет при отправяне на поръчката (варира между 2 работни дни и 8 седмици) и Клиентът може да получи информация за статуса на доставката по всяко време. Ако продуктът може да бъде доставен с надвишаване на гореспоменатия срок, Димов и син ЕООД ще информира Клиента веднага по електронна поща, предлагайки му две възможности: Клиентът може да се откаже (в писмен вид) от поръчката/продукта или да приеме предложения нов срок за доставка. В случай, че плащането е извършено предварително преди доставката, платените суми ще бъдат възстановени изцяло в съответствие със закона, в рамките на 14 дни от датата на отказа.

9.6.3 Димов и син  може да има кампании с безплатна доставка (заплащане на такса за доставка – както е определено в 9.6.1 в размер на 0 (нула) ЛЕВА.

9.7. Качество и гаранции

9.7.1. Димов и син ЕООД спазва разпоредбите за гаранция, съгласно действащото българско законодателство. Ясни подробности, свързани с тези гаранции са дадени от документите на продуктите и нито един Потребител не може да изисква удължена гаранция повече от посоченото. Гаранцията се прилага за нормални условия на ползване и е валидна само за продуктите, закупени и платени от Клиент от Димов и син ЕООД. Продуктите притежават гаранция за съответствие съгласно разпоредбите на Закон 449/2003 , както е формулирано в Директива 1999/44/ЕК относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции или ако в представянето на продукта е уточнен удължен гаранционен срок, се прилага по-дългия срок. Отговорността на Димов и син ЕООД, съгласно разпоредбите на чл. 9-14 от Закон 449/2003 е ангажирана, ако възникне несъответствие в период от 2 години, считано от доставянето на продукта. Гаранцията включва възстановяване на стойността за несъответстващите продукти или техния ремонт, за което Клиентът уведомява търговеца в писмен вид в рамките на законовия срок; Димов и син ЕООД може да замени несъответстващи или дефектни продукти и може да предложи ремонт на определени категории продукти (електрически, домакински уреди, джаджи,часовници), продавани от Димов и син , които се ползват с гаранция, подкрепена от оторизирани сервизи на партньори Димов и син  или производители.

9.7.2 Несъвместими продукти се връщат към Димов и син  в ситуации, когато те не могат да бъдат заменени или поправени. Клиентът няма право на обезщетение или неустойки за несъответстващите продукти и при правенето на поръчката, той декларира, че приема един от вариантите, предложени от Димов и син , които са: ремонт на продукта, подмяна на продукта или възстановяване на стойността на закупения продукт / продукти в случай на несъответствие, приложимо според случая.

9.7.3 Гаранционните условия не важат за следните случаи: продуктът е разглобяван, ремонтиран и / или модифициран от неоторизиран персонал; серийният номер на продукта, компонентите или аксесоарите са променени, анулирани или елиминирани; продуктът има физически дефекти: удари, пукнатини, цепене, ръжда или следи от употреба при неподходящи условия: неправилно захранващи напрежения, при големи промени в температурата и налягането, неправилно боравене, проникване на течности, метали или други вещества вътре в оборудването.

9.7.4. Ясни детайли относно основните характеристики на всеки продукт са предоставени в сайта.  Информация относно общите гаранционни условия Димов и син  и инструкции за употреба на различните видове продукти могат да бъдат предоставени на клиента във електронна форма и са достъпни в сайта  или могат да бъдат поискани по e-mail. Ако тази информация не е достигнала до клиента, тя може да бъде поискана по телефона или на e-mail  адрес dimovisin@abv.bg

9.8. Отказване от договора и връщане на продуктите

9.8.1. Клиентът може да върне продуктите, закупени по Договор и е в правото си да получи цялата сума заплатена за продуктите, в следните ситуации:

9.8.1.1. Продуктите имат груби повреди, които ги правят несъответни;

9.8.1.2. Доставените продукти са различни (спецификации, количество и др.) спрямо направената поръчка;

9.8.1.3. Продуктите имат производствени дефекти.

9.8.1.4 Клиентът има право да се откаже от договора в рамките на 30-дневния срок от деня на доставяне на продукта. По този начин Димов и син ЕООД предлага в полза на Клиента увеличаване на минималния 14-дневния срок, предвиден в чл. 9 от ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите.

 • Клиентът има право на отказ в 30-дневен срок, считано от датата на: 1. сключване на договора – при договор за услуги; 2. приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента – при договор за продажба, или: а) когато Клиента е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на последната стока; б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на последната партида или част; в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на първата стока.

9.8.2. Димов и син ЕООД може да предложи покриване на всички разходи по доставка за върнати продукти (както при доставка, така и при връщане, независимо от причината за връщане) като процедура за лоялност, ако се използва формуляра, споменат в чл. 7.8.3 точка а)), а връщането се изисква и се обработва чрез раздел „Моят профил” на www.destabg.com . Чрез попълване на формуляра за връщане на продукти, Клиентът може да избере продукти от една или повече поръчки едновременно (тези, които имат максимален срок от 30 дена). Ако Клиентът използва друг куриер или други методи на връщане (поща, лично) се прилага чл. 13, ал. 3 и чл. 14 от Извънредна наредба № 34 от 4 юни 2014 г. (по румънското законодателство) за правата на потребителите в рамките на договорите, сключени с търговци, както и за промяна и допълване на някои нормативни актове.

9.8.3. Преди изтичане на крайния срок в който може да се упражни правото на отказ, Клиентът информира Димов и син ЕООД за решението си да се откаже от договора. За тази цел, Клиентът може да избере един от следните варианти:

   • а) да използва образеца от формуляра за отказ, наличен на сайта на „Димов и син ЕООД АД , в раздел „Връщане на продукт”;
   • б) да направи всякакво друго недвусмислено изявление, в което изразява решението си да се откаже от договора.

9.8.4. Клиент, който е уведомил Димов и син ЕООД, съгласно чл. 7.8.3, има отговорността да гарантира, че продуктите, които е посочил, са върнати или предадени на Димов и син ЕООД или на лице, упълномощено от Димов и син ЕООД да приеме продуктите (обикновено куриерската фирма, посочена във формуляра за връщане на www.destabg.com), без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 дни от датата, на която той е уведомил Димов и син ЕООД за решението си да се оттегли от договора. Чрез попълване на формуляра за връщане на продукти, Клиентът може да избере продукти от една или повече поръчки едновременно (тези, които имат максимален срок от 30 дена). Срокът е спазен, ако продуктите бъдат изпратени от Клиента преди изтичането на периода от 30 дни, опаковани по подходящ начин, за да се запазят по време на транспорта

9.8.5. Клиента на Димов и син ЕООД няма право да върне закупените продукти и/или няма право да претендира за каквито и да било обезщетения в следните ситуации:

9.8.5.1. Ако искането за връщане за всяка от ситуациите, предвидени в чл. 7.8.1, е с дата на изпращане на уведомлението за намерение за връщане, която надвишава 30-дневния срок, предвиден по силата на чл. 7.8.2, изчислена от следващия работен ден на изпълнения договор.

9.8.5.2. Ако даден продукт се връща на основанията предвидени в чл. 7.8.1, а върнатият продукт не е в същото състояние, в което е бил доставен (с всички документите и елементи,които го придружават).

9.8.5.3. Ако продуктите са изработени според спецификациите, представени от Клиента или ясно персонализирани.

9.8.5.4. Ако са били поръчани и доставени запечатани продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини за защита на здравето или хигиенни причини и които са били разпечатани от Клиента (тези продукти са маркирани в описанието като невъзвръщаеми продукти).

9.8.5.5. Ако са били поръчани и доставени продукти, които след доставка са в съответствие с естеството им, неразделно смесени с други елементи.

9.8.6. Потребителят/Клиента ще бъде информиран по имейл за изпращане на поръчката, ако той е възвращаем или дали се начисляват разходи в случай на връщане. Продуктите, съставляващи комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. Кутиите и защитните опаковки се считат за част от продукта.

9.8.7. В случай, че Клиент се откаже от договора, Димов и син ЕООД му възстановява всички парични средства, които са получени като плащане от негова страна, включително, когато се налага и разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всеки случай, не по-късно от 14 дни от датата, на която са уведомени за решението на Клиента да се откаже от договора, съгласно чл. 9.8.2. и 9.8.3. Възстановяването се извършва по същия начин използван от Клиента при началната транзакция, с изключение на случая, когато Клиента е бил съгласен с друг начин на възстановяване на сумата и при условие, че не попада на Клиента задължението за плащане на комисиони, след връщането на сумата.

9.8.8 Клиента на Димов и син ЕООД може да върне закупените чрез Договора продукти и е в правото си да получи частично платената стойност за продуктите, ако те са в състояние на намаляване на тяхната стойност за препродажба (не съдържат всички компоненти, нямат първоначалната документация или други причини, които променят първоначалния продукт).

9.8.9.В случай, че клиентът не пакетира правилно за защитата / транспортирането на върнатите продукти, куриерът, посочен във формуляра за връщане, има право да не поемe продуктите, които са посочени за връщане за сметка на Димов и син ЕООД. Ако клиентът изпрати неподходящо опаковани продукти за защита / транспортиране по друг начин (друг куриер, румънски поща, лично предаване и т.н.), Клиентът отговаря за всички щети, дефекти, липси, открити в момента на обработване на върнатите продукти. Горните разпоредби не се отнасят за оригиналната опаковка на продуктите, а за всяка опаковка, отговаряща на стандартите на куриер, посочени на куриерската страница, които са в състояние да защитят продуктите според техните специфики (материал, размери и т.н.).

 1. Измама

11.1. Димов и син ЕООД не изисква от своите Клиенти или Потребители, по никакъв начин на комуникация (имейл/по телефон/SMS/ и др.) информация относно поверителни данни, банкови сметки/карти или лични пароли.

11.2. Клиент/Потребител поема цялата отговорност за предоставяне на своите поверителни данни на трета страна.

11.3. Димов и син ЕООД не носи никаква отговорност в случай, че Потребител/Клиент би бил/е ощетен по някакъв начин от трета страна, която претендира, че е/представлява интересите на Димов и син ЕООД.

11.4. Клиент или Потребител информира Димов и син ЕООД за подобни опити, използвайки контактните данни.

11.5. Димов и син ЕООД не насърчава Спам-а. Всеки Потребител/Клиент, който изрично е предоставил своя имейл адрес на сайта, може да избере да деактивира клиентския профил, свързан с този имейл адрес.

11.6. Комуникацията, осъществявана от Димов и син ЕООД по електронен път от разстояние (т.е. електронна поща), съдържа пълните идентификационни и съответни данни на изпращача или линкове към тях, към датата на предаване на съдържанието.

11.7. Следните цели ще се считат за опит за измама на сайта/съдържанието и/или на Димов и син ЕООД. Димов и син ЕООД си запазва правото да задейства наказателно преследване срещу онзи или онези, които са опитали да постигнат тази цел (и):

11.7.1. за достъп до данни от всякакъв вид на друг Потребител/Клиент с използване на акаунт или чрез всеки друг метод.

11.7.2. да променя или да изменя съдържанието на сайта или на всякаква кореспонденция, изпратена по всякакви начини от Димов и син ЕООД на Потребител/Клиент.

11.7.3. за възпрепятстване работата на сървъра/сървърите, на който функционира сайта.

11.7.4. да има достъп или да разкрива на трети лица, които не разполагат с необходимата правна власт, съдържанието, изпратено по всякакъв начин от Димов и син ЕООД на Потребител/Клиент, когато той не е легитимният получател на съдържанието.

 1. Ограничение на отговорността

12.1. Димов и син ЕООД не може да бъде държано отговорно по никакъв начин спрямо никой Потребител/Клиент, който използва сайта или съдържанието, с цел различна от посочената в настоящите Общи условия.

12.2. В случай, че Потребител/Клиент счита, че съдържанието, изпратено по всякакъв начин от Димов и син ЕООД, нарушава авторските или всякакви други права, той може да се свърже за повече подробности с Димов и син ЕООД, според контактните детайли на dimovisin@abv.bg, така че Димов и син ЕООД да може да вземе информирано решение по въпроса.

12.3. Димов и син ЕООД не гарантира на Потребител или Клиент достъп до сайта или услугата, при липса на регистрация от страна на последния чрез следване на етапите на регистрация на сайта и не му дава право да сваля или да променя частично и/или напълно съдържанието, да възпроизвежда отчасти или изцяло съдържанието, да копира, или да използва всяко съдържание по друг начин или да прехвърля на трета страна съдържание, по отношение на което има и/или е получил достъп въз основа на споразумение за употреба, без предварителното писмено съгласие на Димов и син ЕООД.

12.4. Димов и син ЕООД не носи отговорност за съдържанието, качеството или характера на други уебсайтове, до които се стига чрез връзки от съдържанието, независимо от естеството на тези връзки. За тези сайтове, отговорността е изцяло на техните собственици.

12.5. Димов и син ЕООД се освобождава от всякаква отговорност в случай на използване на сайтове и/или съдържание, изпратено до Потребител или Клиент, чрез всякакви средства (електронни, телефон и др.), чрез уебсайтове, електронна поща или служител на Димов и син ЕООД , когато тази употреба на съдържанието може или произвежда щети от всякакъв вид за Потребителя, Клиента и/или трето лице, участващи в този пренос на съдържание.

12.6. Димов и син ЕООД не предлага никакви преки или косвени гаранции, че:

12.6.1. услугата ще бъде според изискванията на Клиента

12.6.2. услугата ще бъде непрекъсната, сигурна или без грешки от всякакъв вид

12.6.3. продукти/услуги, получени безплатно или срещу заплащане чрез услугата ще отговарят на изискванията или очакванията на Клиента

12.7. В рамките на разпоредбите на Общите условия, операторите, администраторите и/или собствениците на сайта не са отговорни по никакъв начин за отношенията или техните последствия, произтичащи от, но не ограничени до, закупувания, специални оферти, промоции, насърчавания или всякакъв друг вид отношение/връзка/транзакция/ сътрудничество/ и др., които могат да възникнат между Клиент или Потребител и всеки, който се популяризира пряко или косвено чрез сайта.

 1. Непреодолима сила и непредвидени случаи

13.1. С изключение на случаите, в които не е изрично предвидено друго, никоя от страните по даден сключен договор, който все още е в ход, няма да носи отговорност за неизпълнението в срок и/или неправилното, изцяло или частично, изпълнение на някое от задълженията й по договора, ако неизпълнението на съответното задължение е било причинено от събитие на непреодолима сила.

13.2. Страната или законния представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е длъжен да информира другата страна незабавно и напълно за настъпване на събитието-непреодолима сила и да вземе всички мерки, с които разполага, с цел ограничаване на последствията от съответното събитие.

13.3. Страната или законния представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е освободена от това задължение само, ако събитието не й позволява да я доведе до край.

13.4. Ако в срок от 15 дни, считано от датата на възникването му, съответното събитие не престане, всяка страна ще има правото да уведоми другата страна за прекратяването на този договор, без някоя от тях да може да претендира за обезщетения.

13.5. Страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността да изпълни задълженията си в рамките на 30 дни от датата на възникване на събитието, но в рамките на чл. 10.3.

13.6. По изключение (не по вина на Димов и син ЕООД) и в резултат на непредвиден случай (като инцидент на доставчика или на фирмата превозвач) е възможно доставката на продуките да не може да бъде изпълнена. В този случай, Клиентът ще може да получи активируем промоционален кредит (по избор на Димов и син ЕООД и за всеки отделен случай), който би могъл да бъде използван за неопределено време за закупуване на продукти от сайта www.destabg.com, както е описано в точка 9.9.

 1. Спорове

14.1. Чрез използване/посещение/разглеждане/ и др на сайтове и/или всяко съдържание, изпратено от Димов и син ЕООД на Потребителя/Клиента чрез достъп и/или изпращане по различни начини (електронни, телефон и др.), той се съгласява поне с разпоредбите от „Общи условия“.

14.2. Всеки спор по отношение на тези Общи условия, който може да възнике между Потребител/Клиент и Димов и син ЕООД, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие.

14.3. Всеки спор, от всякакъв вид, който би могъл да възникне между Потребител и Димов и син ЕООД или неговите партньори, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, конфликтът ще бъде разрешаван от компетентния съд от седалището на Димов и син ЕООД или от компетентния съд от седалището на потребителя , съгласно приложимите законови разпоредби.

14.4. Имайки предвид разпоредбите на Регламент (ЕС) №. 524/2013 за онлайн разрешаване на потребителските споровете и изменение на Регламент (ЕС) No. 2006/2004 и Директива 2009/22 / ЕС, Димов и син ЕООД предлага на Потребителя/ Клиента възможността да избере начина за разрешаване на всякакви възможни спорове извънсъдебно, използвайки европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове (платформа SOL), дигитален инструмент, създаден от Европейската Комисия, за улеснение на решаването на спорове извънсъдебно независимо, безпристрастно, прозрачно, ефективно, бързо и справедливо ,спорове които се относят до договорните задължения, произтичащи от договори за продажба или за предоставяне на онлайн услуги за потребителите, който пребивават в Европейския Съюз и търговец със седалище в Европейския Съюз. В тази връзка може да използвате следния линк към платформата за SOL: ODR.

14.5. Ако някоя от изброените по-горе клаузи бъде намерена за нищожна или недействителна, независимо от причината, тази клауза няма да се отрази на валидността на останалите клаузи.

14.6. Този документ е съставен и ще се тълкува в съответствие с румънското законодателство.

 1. Финални разпоредби

15.1. Димов и син ЕООД си запазва правото да може да извършва всякакви промени в тези разпоредби, както и всякакви промени по сайта/неговите структури/услугата, както и всяко съдържание, без предварително уведомяване на Потребителя или Клиента.

15.2. В границите на разпоредбите на Общите условия, Димов и син ЕООД няма да бъде подведен под отговорност за възможни грешки, появили се на сайта по някаква причина, включително поради промени, настройки и др., които не са направени от администратора на сайта.

15.3. Димов и син ЕООД си запазва правото да въвежда рекламни банери от всякакво естество и/или връзки на всяка страница на сайта, в съответствие с действащото законодателство.

15.4. За всички нерегламентирани в настоящите Общи условия въпроси се прилагат действащите разпоредби на Румънското законодателство. Изборът на румънското законодателство по настоящите Общи условия не лишава Клиента от защитата, призната му въз основа на разпоредбите, които не могат да бъдат изключени при сключване на договор между Димов и син ЕООД и Клиента, по силата на закона, който съгласно съответните регулации, би се прилагал при липсата на избор на приложимо право.

 1. Контакт и друга информация

16.1. Въпроси или предложения във връзка със сайта www.destabg.com, се приемат от Димов и син ЕООД на телефон: 0896957575, от понеделник до петък, работно време: 09:00 – 17:00 часа или по електронна поща на dimovisin@abv.bg.

16.2. Всякакви коментари, въпроси, обратна връзка, идеи, предложения или други съобщения или информация за или свързана със сайта www.destabg.com , функционалността или неговото подобрение, остават собственост на дружеството „ Димов и син ЕООД” АД.

Обработка на лични данни: „ Димов и син ЕООД” АД е регистрирано в регистъра за обработки на лични данни под номер ……..

Отговорникът за обработване на личните данни може да бъде контактиран на имейл адреса dimovisin@abv.bg.